Objectius

Proyecte

La base fonamental de l’Associació sense ànim de lucre és el suport econòmic i promocional dels projectes, tant pedagògics com escènics, creats per artistes relacionats amb la dansa o escoles de Dansa de les Illes que pertanyin a l’associació a través de les quotes abonades pels socis.

Aquesta situació de mecenatge donarà peu a un major impuls a la cultura de la Dansa a les Illes i permetrà realitzar projectes que en aquest moment podrien ser declinats a causa de la situació econòmica del moment.

Els socis a través d’una quota anual de 20 € seran els que, a través d’ una assemblea general votin quin projecte els sembla més interessant.

 Donar suport

Els projectes poden anar des d’ajudar a un alumne a becar els estudis, portar a un professor per realitzar un curs, o ajudar a la creació d’un projecte escènic en qualssevol format.

L’associació pretén no fer distinció entre escoles, alumnes, ballarins professionals i amateurs o empresaris de la Dansa.

 Objectius

L’objectiu fonamental és donar una major notorietat a la Dansa a les Illes ja que és un art que en general ha estat molt castigat i marginat, degut en molts casos a la manca de formació d’institucions que defensin els drets i les creacions dels ballarins.

D’aquesta manera podrem treballar en conjunt amb les diferents institucions tant públiques com privades i poder, en un futur, crear diferents convenis que millorin la situació dels artistes o empresaris de la dansa a les Illes i també desenvolupar projectes que permetin culturitzar a les persones que tenen afinitat per aquest art.

 Finalitat

La finalitat és l’obtenció d’un nombre quantiós d’abonats a tots els àmbits de Dansa per poder promocionar el major nombre de projectes i tenir el major pes en la societat cultural de les Illes.

Anuncios