Estatuts

Per a l’Associació Cultural de Dansa de les Illes Balears els Socis són el seu major actiu.

Considerem Socis tant a les persones físiques i jurídiques com a empreses del món de la dansa que participen en el bon funcionament i desenvolupament de l’Associació Cultural de Dansa de les Illes Balears així com satisfan les quotes anuals fixades per l’Assemblea General i la Junta Directiva. Disposen, per tant, de plens drets i obligacions descrits en els estatuts de l’associació. L’Associació Cultural de Dansa de les Illes Balears es manté viva gràcies a l’aportació de tots els seus Socis.

Anuncios