Àrea educativa

ACDIB  supervisa que la legislació en matèria educativa contempli l’ensenyament de la dansa. La nostra política educativa està encaminada a controlar i exigir millores respecte a la regulació dels ensenyaments relacionats amb la dansa, tant pel que fa a la normativa com pel que fa a la titulació.

En aquest sentit, coordinem els agents implicats i fem arribar les demandes del sector com una sola veu davant de les institucions.

L’àrea educativa de la ACDIB facilita la informació que arribi a l’associació sobre les activitats docents i educatives que puguin interessar en qualsevol gènere de dansa que s’ofereixen a les Illes (classes, tallers, cursos, notícies, publicacions) tant a nivell d’ensenyament públic com a privada.

Anuncios