Ensenyament Públic

Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca

www.conservatoridemallorca.com

Normativa vigent sobre els ensenyaments oficials que s’imparteixen en les Illes Balears.
Reial decret LOE  Dansa

http://www.madrid.org/dat_norte/WEBDATMARCOS/sie/normativa/loe/curriculo_musica_loe_boe_20_01_2007.pdf

Currículum Dansa Elemental BOIB

http://die.caib.es/normativa/pdf/2011/2011_04_01_Decret_BOIB_53_9-4-11_curriculumensenyamentselementalsdansa.pdf

Currículum Dansa Professional BOIB

http://boib.caib.es/pdf/2011081/mp31.pdf

Escola de Municipal de Música y Dansa de Andratx

www.andratx.cat

Carrer  Catalunya, 8,   Andratx (Illes Balears)

Tel.: 971-235887

Anuncios