Notícies

Associació Cultural de Dansa de les Illes Balears (A.C.D.I.B)

Amb data del 29 de setembre del 2012, i com estava previst, es va procedir a la segona reunió de l’Associació Cultural de Dansa de les Illes Balears,

Reunits a la sala Granados, i passades les 5 de la tarda, part de ballarins professionals de dansa. dels Illes Balears representant a les diferents disciplines, van procedir a la creació de la junta directiva de l’Associació Cultural de Dansa dels Illes Balears, que amb les sigles (A.C.D.I.B). Comença la seva marxa en pro de la dansa a les nostres Illes.

Els càrrecs directius van ser atorgats de la següent forma.

Presidència. President Jean Marc Serrano Deladoey

Vicepresidenta Marga Llobera

Secretari Matias Gamal Barber

Tresorera Catalina Sebastia Mesquida.

A part d’una gran representació de Vocals.

Entre altres objectius i finalitats es destaco la de promoure i difondre la dansa per mitjà dels projectes presentats pels seus socis.

Obri una quota única anual de 20€. La qual et dóna dret a proposar qualsevol tipus de projecte o idea, que un per si solament no pot portar a cavo i que per mitjà de l’Associació, de ser aprovat, pots portar-ho a la realitat.

Est és un principi, i els principis són durs. Però units es fa mes força.

Animar-vos.

http://www.facebook.com/acdib

Anuncios